3000 BC OF JADE

Jewelry Works in Life that Light Up Your Way


18 July 2019

3000 BC OF JADE

Jewelry Works in Life that Light Up Your Way


18 July 2019

3000 BC OF JADE

“หยก” อัญมณีแห่งสวรสวรรค์

เนื่องจากบรรพชนจีนนั้นเชื่อว่าหยกเป็นหินที่กำเนิดขึ้นมาพร้อมๆกับโลกและได้ดูดซับพลังของจักรวาลมานานหลายล้านปี ดังนั้นสำหรับพวกเค้าแล้ว หยก จึงเปรียบตัวเชื่อมโลกกับจักรวาลเข้าด้วยกัน เพราะความเชื่อที่ว่าทั้งสองโลกนั้นเกี่ยวพันกันคล้ายกับความสว่างและความมืด จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมไม่ได้ 

สำหรับคนจีนยุคก่อนประวัติศาสตร์กล่าวคือยุคHongshanและLiangzhu หยกเปรียบได้กับเครื่องมือที่พวกเค้าใช้ในการสื่อสารหรือขอพรจากฟากฟ้า บรรพชน รวมไปถึงพลังที่อยู่เหนือสิ่งที่พวกเค้าเห็น หรือที่เข้าใจง่ายๆโดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับศาสนาใดๆว่าเป็นพลังแห่งจักรวาลนั่นเอง

เราคนไทยมีคำพูดว่า สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ แล้วใจไม่อยู่ในอกหรือ? มันเลยกลับมาถึงเครื่องหมาย หยินหยาง ที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลในธรรมชาติและความงามของความแตกต่าง คนสามารถเป็นคนดีได้และก็สามารถเป็นโจรได้ เช่นเดียวกับในหมู่โจรย่อมมีสัจจะและคุณธรรม สิ่งสำคัญคือมุมมองของเราที่มีกับสิ่งแวดล้อม

หยกถูกเปรียบเป็นสะพานอันแสนมหัศจรรย์ที่จะช่วยเชื่อมสวรรค์กับโลกไว้ด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากนั้นแล้วพวกเขายังเชื่อว่าบรรพบุรุษของเขาจะเดินทางไปสู่สวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยหยกเป็นสื่อสำคัญ

ดังนั้นชาวจีนจึงมักจะทำป้ายชื่อหรือป้ายประจำตระกูลของตนขึ้นมาจากหยกโดยแกะสลักหยกเป็นชื่อเสียงเรียงนามของตนเอาไว้เสร็จสรรพและความเชื่อในเรื่องป้ายหยกนี่เองที่ทำให้พวกเขาคิดว่าเป็นวิธีหรือเส้นทางที่จะพาพวกเค้าไปสู่ภพภูมิที่ดีในชีวิตหลังจากอายุขัยบนโลกหมดลง

ก่อนที่ความเชื่อดังกล่าวจะส่งผ่านมาสู่สามัญชนนั้น จักรพรรดิจีนทรงเป็นผู้ที่ถือปฏิบัติตามความเชื่อเช่นว่านั้นอย่างเคร่งครัดมาก่อนโดยที่องค์จักรพรรดิจีนแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นจะใช้หยกเป็นส่วนประกอบในการทำพระราชพิธีสำคัญต่างๆนานา เนื่องจากทรงเชื่อว่าหยกนั้นจะเป็นตัวแทนที่จะนำสิ่งดีงามจากสรวงสวรรค์มาตามเส้นทางแห่งหยกนั้น สิ่งที่เป็นความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ โชคลาภ และ ความมั่งคั่ง ดังนั้นใครที่มีเครื่องมือนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

ดังนั้นการที่จะเข้าใจวัฒนธรรมจีนได้ต้องเข้าก่อนว่า โลกและดวงดาวต่างๆล้วนต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับ ประเทศจีนและวัฒนธรรมจีนตั้งแต่สมัยยุคจิ๋นซีฮ่องเต้ก็ล้วนแต่หมุนรอบอัญมณีศักดิ์สิทธ์ที่พวกเค้าเรียกว่า หินจากสวรรค์ นั่นเอง

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below

All search results